Chính sách Bảo hành

Chính sách Bảo hành Sản phẩm

Bảo hành sản phẩm ( Source Code ) là khắc phục những lỗi hỏng hóc, sự cố kỹ thuật xảy ra do lỗi của hệ thống BUGINET.com.

I. Điều kiện về bảo hành:

Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Còn thời hạn bảo hành (được tính kể từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm)
  2. Khách hàng có đủ cả hóa đơn bán hàng của BUGINET.com, phiếu bảo hành, tem bảo hành theo quy định.

II. Nơi nhận bảo hành:

BUGINET nhận Source Code cần bảo hành của khách: Khách hàng chuyển sản phẩm cần bảo hành đến Bộ phận kỹ thuật thuộc hệ thống của BUGINET. Sau khi sản phẩm được bảo hành, BUGINET sẽ thông báo cho khách hàng nhận lại sản phẩm tại Email của khách hàng.

Các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện việc bảo hành như phí nâng cấp website, nâng cấp giao diện và chức năng v.v… sẽ do khách hàng chi trả.

Khách hàng gửi trực tiếp Source Code cần bảo hành đến Google Drive cho chúng tôi. BUGINET.com sẽ có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành và thông báo kết quả cho khách hàng.

Những trường hợp không được bảo hành.

  1. Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành.
  2. Phiếu bảo hành không được điền đầy đủ các thông tin khách hàng và các thông tin trên sản phẩm không trùng khớp với thông tin ghi trên phiếu bảo hành.
  3. Hóa đơn bán hàng bị mất hoặc bị rách không đọc được thông tin về sản phẩm.
  4. Phiếu bảo hành, Tem bảo hành bị rách hoặc mất; Tem bảo hành bị dán đè, hoặc Tem bảo hành bị sửa đổi nội dung (kể cả Tem bảo hành gốc).
  5. Tự ý sửa chữa sản phẩm bởi các cá nhân khác không phải là nhân viên của BUGINET.com.
  6. Sử dụng sai hướng dẫn hoặc quy định của nhà sản xuất: Xoá các tệp điều khiển, các tệp tin quan trọng, để nhiễm Virus trong quá trình cài đặt…

– BUGINET.com – Khởi động Công nghệ – Bứt phá Doanh thu –